مشخصات سیم کارت
0901 26 33 041

شماره: 0901 26 33 041
قیمت: 30000
وضعیت: صفر
نوع: اعتباری
کد: 2
نوع رند:
توضیحات: معمولی
فروشنده: الماسی

موبایل (1) : 09123434902 تلفن تماس (1) : 44448146
موبایل (2) : 09023434902 تلفن تماس (2) : 44853368
موبایل (3) : 09359979999 تلفن تماس (3) : 0902rondane
آدرس: برای تنظیم سندبا هماهنگی قبلی : انتهای بزرگراه ستاری ، میدان دانشگاه ، خ سیمون بولیوار ، مرکز مخابرات یزدان پناه