الو خط
مشخصات سیم کارت
0990 9 80 800 9

شماره: 0990 9 80 800 9 الــو خــطـ
قیمت: 2,500,000
وضعیت: صفر
نوع: اعتباری
کد: 9
نوع رند:
توضیحات:
فروشنده: الماسی

موبایل (1) : 09123434902 تلفن تماس (1) : 44448146
موبایل (2) : 09023434902 تلفن تماس (2) : 44853368
موبایل (3) : 09359979999 تلفن تماس (3) : 0902rondane
آدرس: برای تنظیم سندبا هماهنگی قبلی : انتهای بزرگراه ستاری ، میدان دانشگاه ، خ سیمون بولیوار ، مرکز مخابرات یزدان پناه