الو خط
مشخصات سیم کارت
0912 49 5 48 43

شماره: 0912 49 5 48 43 الــو خــطـ
قیمت: 5,800,000
وضعیت: در حد صفر
نوع: دائمی
کد: 4
نوع رند:
توضیحات: رند
فروشنده: الماسی

موبایل (1) : 09123434902 تلفن تماس (1) : 44448146
موبایل (2) : 09023434902 تلفن تماس (2) : 44853368
موبایل (3) : 09359979999 تلفن تماس (3) : 0902rondane
آدرس: برای تنظیم سندبا هماهنگی قبلی : انتهای بزرگراه ستاری ، میدان دانشگاه ، خ سیمون بولیوار ، مرکز مخابرات یزدان پناه