الو خط
مشخصات سیم کارت
0912 81 31 910

شماره: 0912 81 31 910 الــو خــطـ
قیمت: 6,000,000
وضعیت: کارکرده
نوع: دائمی
کد: 8
نوع رند: رند پله ای از اول
توضیحات: رند
فروشنده: الماسی

موبایل (1) : 09123434902 تلفن تماس (1) : 44448146
موبایل (2) : 09023434902 تلفن تماس (2) : 44853368
موبایل (3) : 09359979999 تلفن تماس (3) : 0902rondane
آدرس: برای تنظیم سندبا هماهنگی قبلی : انتهای بزرگراه ستاری ، میدان دانشگاه ، خ سیمون بولیوار ، مرکز مخابرات یزدان پناه