الو خط
مشخصات سیم کارت
091 296 296 93

شماره: 091 296 296 93 الــو خــطـ
قیمت: 3,400,000
وضعیت: صفر
نوع: دائمی
کد: 9
نوع رند: رند پله ای از اول
توضیحات: رند
فروشنده: الماسی

موبایل (1) : 09123434902 تلفن تماس (1) : 44448146
موبایل (2) : 09023434902 تلفن تماس (2) : 44853368
موبایل (3) : 09359979999 تلفن تماس (3) : 0902rondane
آدرس: برای تنظیم سندبا هماهنگی قبلی : انتهای بزرگراه ستاری ، میدان دانشگاه ، خ سیمون بولیوار ، مرکز مخابرات یزدان پناه