مشخصات سیم کارت
09 123456 09 7

شماره: 09 123456 09 7
قیمت: 38000000
وضعیت: در حد صفر
نوع: دائمی
کد: 3
نوع رند: رند ترتیبی از اول
توضیحات: رند
فروشنده: الماسی

موبایل (1) : 09123434902 تلفن تماس (1) : 0902rondane
موبایل (2) : 09023434902 تلفن تماس (2) :
موبایل (3) : 09359979999 تلفن تماس (3) :
آدرس: برای تنظیم سندبا هماهنگی قبلی : انتهای بزرگراه ستاری ، میدان دانشگاه ، خ سیمون بولیوار ، مرکز مخابرات یزدان پناه